Suncokretov klub za mlade

Projekt „Suncokretov klub za mlade“ će omogućiti mladima da kreativno i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme u Klubu za mlade i da se samoorganiziraju i informiraju o mogućnostima zapošljavanja i alternativnim oblicima samozapošljavanja poput društvenog poduzetništva i eko vrtlarstva. Kroz različite izvaninstitucionalne aktivnosti u kojima će sudjelovati tijekom projekta, osnažit će ih se da preuzmu ulogu aktivnih građana a kroz programe razmjene i volontiranje da steknu i međunarodno iskustvo.

Mladi uključeni u rad Suncokretovog kluba mladih, organizirano i korisno provode svoje slobodno vrijeme i aktivno sudjeluju u kreiranju programa Kluba.

Kroz Suncokretov klub mladi će organizirati: razne edukativne radionice, ekološke, filmske i fotografske radionice, snimanje dokumentarnih filmova ,uređivanje i izdavanje lokalnih novina, organiziranje međunarodnih volonterskih kampova u Vrginmostu (Općina Gvozd) i razmjene mladih. Usmjereni smo na razvoj socijalnih vještina i poticanje samozapošljavanja u eko poljoprivredi.

Projekt se provodi u razdoblju 2018.-2019.
  • Kontakt osobe:
  • Maja Turniški, voditeljica projekta
  • Petra Tunjić , voditeljica kluba
  • Predrag Mraović, koordinator aktivnosti
  • Tel. 044/881-523
  • „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
  • www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge Suncokret-Centar za razvoj zajednice i ni na koji način ne odražava gledište Europske unije.