GOING GREEN

Grupa mladih Suncokreta održava edukativne ekološke radionice u sklopu projekta “Going Green” (Program mladi na djelu) financiranog od strane EU. Trajanje projekta je 12 mjeseci. Četrnaest mladih uz zabavne, kreativne, informativne i interaktivne edukativne radionice promiču ekološko obrazovanje.

Tijekom proljeća i ljeta održavat će se praktične ekološke aktivnosti na terenu, uključujući ekološko vrtlarstvo, kompostiranje, recikliranje,gradnja prirodnim materijalima itd.